LASTEHOID

Meie lastehoiu missiooniks on turvalises keskkonnas läbi mängu kasvatada iseendaga hakkama saav ja ümbritsevast hooliv inimene.

Matu lastehoius on:

  • turvaline, kodune ja hubane.
  • seal suheldakse sõbralikult, tähelepanelikult ja heatahtlikult vanematest, lastest ja õpetajatest koosneva ühise perena.
  • lastel soodne arengukeskkond, nad omandavad mitmekesise tegevuse abil head teadmised ja õpioskused, mis võimaldavad kasvada sotsiaalselt aktiivseks ja uues keskkonnas edukaks põhiülesandeks toetada kodu kui lapse arengu põhikeskkonda.
  • Lastehoiu üldine päevakava

    Hinnad

    Arendavad Tegevused

    Matu lastehoiu kodukord

Matu lastehoid