LASTEHOID

Meie lastehoiu missiooniks on turvalises keskkonnas läbi mängu kasvatada iseendaga hakkama saav ja ümbritsevast hooliv inimene.

Matu lastehoius on:

 • turvaline, kodune ja hubane.
 • seal suheldakse sõbralikult, tähelepanelikult ja heatahtlikult vanematest, lastest ja õpetajatest koosneva ühise perena.
 • lastel soodne arengukeskkond, nad omandavad mitmekesise tegevuse abil head teadmised ja õpioskused, mis võimaldavad kasvada sotsiaalselt aktiivseks ja uues keskkonnas edukaks põhiülesandeks toetada kodu kui lapse arengu põhikeskkonda.
 • Lastehoiu üldine päevakava

  Hinnad

  Arendavad Tegevused

  Matu lastehoiu kodukord

  '; $p2 = '

  Matu lastehoius on

  Lastehoiu üldine päevakava

    7.30 - 9.00   Laste saabumine, vestlus lapsevanemaga. Laste valiktegevused ja vaba mäng.
    9.00 - 9.30   Hommikusöök
    9.30 – 10.15   Õpetajate planeeritud ja juhendatud tegevused.
    10.15 - 12.30   Laste vaba mäng, õueaeg, vaatlused, liikumismängud ja õppekäigud.
    12.30 - 13.00   Lõunasöök
    13.00 - 15.00   Päevane puhkamine
    15.30 - 16.00   Õhtuoode
    16.00 - 18.00   Laste valiktegevused, vaba mäng toas ja õues. Vestlus lapsevanemaga, kojuminek.

  Hinnad

  Arendavad Tegevused

  Matu lastehoiu kodukord

  '; $p3 = '

  Matu lastehoius on

  Lastehoiu üldine päevakava

  Hinnad

     

  Pikk päev

  7.30- 18.00

  Lühike päev

  5 tundi
             
    5 päeva nädalas   Kuuhind: 410.- EUR   330.- EUR
    4 päeva nädalas   Kuuhind: 375.- EUR   295.- EUR
    3 päeva nädalas   Kuuhind: 335.- EUR   260.- EUR
    2 päeva nädalas   Kuuhind: 285.- EUR   250.- EUR
    1 päev nädalas   Kuuhind: 260.- EUR  

  * Lastehoiu hinnad sisaldavad muusika- ja tantsuringist osavõttu, õppevahendeid, kunstitarbeid ja lastehoiu üritustest osavõttu.
  * Kuutasule lisandub toiduraha 3,80 eurot iga kohalkäidud päeva kohta
  * Tunnihoid 8.00-18.00 5 eurot tund
  * Õhtuhoid 18.00-23.00 6 eurot tund
  * Ööhoid 23.00-7.30 8 eurot tund

  * Matu Lastekeskusel on olemas tegevusluba, seega saavad lapsevanemad taotleda kohalikult omavalitsuselt lastehoiutoetust.
  Saue valla lastele lastehoiu toetus kuni 280 eurot kuus.

  Arendavad Tegevused

  Matu lastehoiu kodukord

  '; $p4 = '

  Matu lastehoius on

  Lastehoiu üldine päevakava

  Hinnad

  Arendavad Tegevused

  Õppetegevus põhineb Alushariduse raamõppekavale. Laste arendamine toimub vastavalt eale ning igapäevaselt ja hõlmab endas erinevaid tegevusi - keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika ja liikumine. Tegevused on päevade vahel ära jaotatud.

  Matu lastehoiu kodukord

  '; $p5 = '

  Matu lastehoius on

  Lastehoiu üldine päevakava

  Hinnad

  Arendavad Tegevused

  Matu lastehoiu kodukord

  • Lastehoidu toome ainult terve lapse. Köhiv ja nohune laps võib nakatada terveid lapsi.
  • Lapsed viibivad iga päev õues, selleks peab olema sobiv riietus. Õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme.
  • Igal lapsel on oma kamm ja taskurätt.
  • Kaasavõetud mänguasjade kadumise ja purunemise eest lastehoid ei vastuta.
  • Nätsud ja kommid jäävad koju!
  • Laste sünnipäevi tähistame laulu ja õnnitluskaardiga. Soovi korral võib sünnipäevalaps teisi kostitada maiustustega.
  • Lastehoius on võimalik pidada laste sünnipäevi.

  Lapse paremaks kohanemiseks ja turvatunde tagamiseks on vajalik hea koostöö lastevanemate ja lastehoiu kasvatajate vahel. Pakkuge meile julgelt oma abi, kui te pole aga millegagi rahul, öelge seda avameelselt!

  '; if (isset($_GET['p'])) { $id = $_GET['p']; if ($id == '1') { $pid = $p1; } elseif ($id == '2') { $pid = $p2; } elseif ($id == '3') { $pid = $p3; } elseif ($id == '4') { $pid = $p4; } elseif ($id == '5') { $pid = $p5; } else { $pid= $p1; } echo $pid; } else { echo $p1; } ?>
Matu lastehoid