HUVIRINGID

Muusika- ja tantsuring

Mängukooli ootame 1-4-aastaseid lapsi, kes soovivad muusikaga sügavamat tutvust teha.

Alustame sellest, mis on lapsele lihtne, arusaadav ja loomulik: laulmine ja liikumine.
Teatud oskuste saavutamisel lisanduvad pillimäng, tantsimine ja improvisatsioon.
Olulisel kohal on laste loomingulisuse märkamine, nende loova tegevuse julgustamine ja arendamine.
Tähtsat rolli mängivad eesti rahvalaulud- ja mängud, mis oma lihtsuses ja kordustes on hea ja
südamelähedane tugisammas lapse muusikalisele arengule.
Tunni mitmekesistamiseks kasutame lihtsamaid rütmipille ja ksülofone.
Väikelaste muusikaõpingute puhul on olulisim protsess, see, mis toimub tunnis.
Mängukooli parimaks väljundiks on muusikast, laulmisest ja mängulisusest rõõmu tundev laps.

1,5-2,5 aastaste rühma tunnid toimuvad esmaspäeviti algusega 11.00 ja neljapäeviti algusega kell 11.00.
2,5-4 aastaste rühma tunnid toimuvad teisipäeviti kell 16.00 ja neljapäeviti 10.00
1 korra tasu 5 eurot.
10 korra tasu 40 eurot.
Proovikord tasuta!

Mängukool

Matu lastehoid