HUVIRINGID

Muusika- ja tantsuring

Mängukooli ootame 1-4-aastaseid lapsi, kes soovivad muusikaga sügavamat tutvust teha.

Alustame sellest, mis on lapsele lihtne, arusaadav ja loomulik: laulmine ja liikumine.
Teatud oskuste saavutamisel lisanduvad pillimäng, tantsimine ja improvisatsioon.
Olulisel kohal on laste loomingulisuse märkamine, nende loova tegevuse julgustamine ja arendamine.
Tähtsat rolli mängivad eesti rahvalaulud- ja mängud, mis oma lihtsuses ja kordustes on hea ja
südamelähedane tugisammas lapse muusikalisele arengule.
Tunni mitmekesistamiseks kasutame lihtsamaid rütmipille ja ksülofone.
Väikelaste muusikaõpingute puhul on olulisim protsess, see, mis toimub tunnis.
Mängukooli parimaks väljundiks on muusikast, laulmisest ja mängulisusest rõõmu tundev laps.

1,5-2,5 aastaste rühma tunnid toimuvad esmaspäeviti algusega 11.00 ja neljapäeviti algusega kell 11.00.
2,5-4 aastaste rühma tunnid toimuvad teisipäeviti kell 16.00 ja neljapäeviti 10.00
1 korra tasu 5 eurot.
10 korra tasu 40 eurot.
Proovikord tasuta!

Mängukool

'; $p2 = '

Muusika- ja tantsuring

Mängukool

Mängukooli on oodatud kõik 4-6 aastased lapsed, kes soovivad koos avastada
põnevat õppimismaailma ja saada ettevalmistust kooliks.
Mängukool toimub väikestes gruppides (kuni 8 last) kolmapäeviti 15.30-17.00.Päeva alustame inglise keele tunniga, mis kestab 35 minutit. Peale väikest puhkepausi jätkame mängukooli tegevustega.
Nädalaplaaniga on võimalik tutvuda kohapeal. Materjalid ja vahendid on Matu Lastekeskuse poolt.
Kuutasu on 30 eurot.

Mängukoolis omandame elementaarseid oskusi, vilumusi ja teadmisi eesti keelest,
matemaatikast ja last ümbritsevast keskkonnast. Õpime eristama häälikuid, õigesti kirjutama tähti ja numbreid.
Tegevused ja mängud arendavad mõtlemist, loogikat, kujutlusvõimet, keskendumisvõimet, motoorikat ja liikumisvilumust. Tähtis koht meie tegemistes on mängudel ja igapäevaelu harjutustel

Meie MÄNGUKOOLI eesmärkideks on:
* aidata lapsel oma tegevust teadvustada
* aidata lapsel oma minapilti arendada
* aidata lapsel iseseisvuda
* arendada lapsel ümbritseva mõistmist ja tundmist
* arendada liikumisaistinguid
* õpetada rõõmu tundma oma tegevusest
* arendada vastutustunnet
* õpetama hindama korda
* arendada tööharjumuste ja -võtet kujundamist
* õppida kaaslasi arvestama ja aitama

Mängukoolis käies mõistab laps, et ÕPPIMINE ON PARIM JA PÕNEVAIM MÄNG. '; if (isset($_GET['p'])) { $id = $_GET['p']; if ($id == '1') { $pid = $p1; } elseif ($id == '2') { $pid = $p2; } else { $pid= $p1; } echo $pid; } else { echo $p1; } ?>

Matu lastehoid