Lastehoid

Matu lastekeskus ootab oma rõõmsasse perre lapsi vanuses 1,5-5 eluaastat. Lastekeskuses on võimalik käia terve või poole päeva kaupa, nii mitu korda nädalas kui laps ja vanem soovivad.

Lastekeskuses saavad lapsed toimetada vastavalt vanemate soovile.
Lastel on võimalik 3 korda päevas tervislikult einestada. Õpetajad ja hoidjad viivad läbi arendavaid tegevusi ja õppetunde.
Matu lastekeskus on lapsesõbralik, mugav ja kaasaegne, kuhu tulevad meelsasti nii lapsed ja lastevanemad, kui ka personal.

Meie lastehoiu missiooniks on turvalises keskkonnas läbi mängu kasvatada iseendaga hakkama saav ja ümbritsevast hooliv inimene.

Matu lastehoius on:

  • turvaline, kodune ja hubane.
  • seal suheldakse sõbralikult, tähelepanelikult ja heatahtlikult vanematest, lastest ja õpetajatest koosneva ühise perena.
  • lastel soodne arengukeskkond, nad omandavad mitmekesise tegevuse abil head teadmised ja õpioskused, mis võimaldavad kasvada sotsiaalselt aktiivseks ja uues keskkonnas edukaks põhiülesandeks toetada kodu kui lapse arengu põhikeskkonda.
lastehoid3
lastehoid

Arendavad Tegevused

Õppetegevus põhineb Alushariduse raamõppekavale. Laste arendamine toimub vastavalt eale ning igapäevaselt ja hõlmab endas erinevaid tegevusi – keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika ja liikumine. Tegevused on päevade vahel ära jaotatud.

Lastehoiu üldine päevakava

7.30 - 9.00

Laste saabumine, vestlus lapsevanemaga. Laste valiktegevused ja vaba mäng.

9.00 - 9.30

Hommikusöök

9.30 – 10.15

Õpetajate planeeritud ja juhendatud tegevused.

10.15 - 12.30

Laste vaba mäng, õueaeg, vaatlused, liikumismängud ja õppekäigud.

12.30 - 13.00

Lõunasöök

13.00 - 15.00

Päevane puhkamine

15.30 - 16.00

Õhtuoode

16.00 - 18.00

Laste valiktegevused, vaba mäng toas ja õues. Vestlus lapsevanemaga, kojuminek.

Kodukord

  • Lastehoidu toome ainult terve lapse. Köhiv ja nohune laps võib nakatada terveid lapsi.
  • Lapsed viibivad iga päev õues, selleks peab olema sobiv riietus. Õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme.
  • Igal lapsel on oma kamm ja taskurätt.
  • Kaasavõetud mänguasjade kadumise ja purunemise eest lastehoid ei vastuta.
  • Nätsud ja kommid jäävad koju!
  • Laste sünnipäevi tähistame laulu ja õnnitluskaardiga. Soovi korral võib sünnipäevalaps teisi kostitada maiustustega.
  • Lastehoius on võimalik pidada laste sünnipäevi.

Lapse paremaks kohanemiseks ja turvatunde tagamiseks on vajalik hea koostöö lastevanemate ja lastehoiu kasvatajate vahel. Pakkuge meile julgelt oma abi, kui te pole aga millegagi rahul, öelge seda avameelselt!

Lapsehoid lapse kodus

Euroopa Liidu Struktuurifondi toel pakume pikaajalist lastehoiu teenust lapse kodus. Teenust pakume 2-5 tööpäeval nädalas vastavalt lapsevanema vajadusele.
Lisainfo saamiseks kirjuta meile info@matulastekeskus.ee