Hinnad

Pikk päev

7.30- 18.00

Lühike päev

5 tundi

5 päeva nädalas Kuuhind: 450.- EUR 380.- EUR
4 päeva nädalas Kuuhind: 395.- EUR 270.- EUR
3 päeva nädalas Kuuhind: 365.- EUR 315.- EUR
2 päeva nädalas Kuuhind: 335.- EUR 280.- EUR
1 päev nädalas Kuuhind: 280.- EUR
  • Lastehoiu hinnad sisaldavad muusika- ja tantsuringist osavõttu, õppevahendeid, kunstitarbeid ja lastehoiu üritustest osavõttu.
  • Kuutasule lisandub toiduraha 4,40 eurot iga kohalkäidud päeva kohta
  • Tunnihoid 8.00-18.00 5 eurot tund
  • Õhtuhoid 18.00-23.00 6 eurot tund
  • Ööhoid 23.00-7.30 8 eurot tund
  • Pikaajaline koduhoid- hind kokkuleppel
  • Matu Lastekeskusel on olemas tegevusluba, seega saavad lapsevanemad taotleda kohalikult omavalitsuselt lastehoiutoetust.
    Saue valla lastele lastehoiu toetus kuni 280 eurot kuus.